GMD 

 Wat is het GMD ?

GMD = Globaal Medisch Dossier.

Het GMD bevat al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, vaccinaties, allergieën...) welke door de huisarts worden bewaard.

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor dient u steeds een vignetje van de mutualiteit en uw identiteitskaart mee te brengen en dit voor elke consultatie. 

Wat zijn de voordelen ?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Als u een GMD heeft krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatieve patiënt, enz....)