GMD en GMD Plus

 Wat is het GMD ?

GMD = Globaal Medisch Dossier.

Het GMD bevat al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, vaccinaties, allergieën...) welke door de huisarts worden bewaard.

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor dient u steeds een vignetje van de mutualiteit en uw identiteitskaart mee te brengen en dit voor elke consultatie. 

Wat zijn de voordelen ?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Als u een GMD heeft krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatieve patiënt, enz....)

Wat is het GMD plus ?

Het GMD+ is de preventiemodule van het GMD en is gratis voor patiënten tussen 45 en 75 jaar. Eens per jaar kunt u samen met de huisarts, op basis van een medische vragenlijst, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig of nodig kunnen zijn.

Hoe een GMD of GMD+ aanvragen ?

Bij raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen dit voor hun kind(eren). Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.

Vanaf 1 januari, in het jaar dat u 45 jaar wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kunt u uw huisarts vragen naar een GMD+. Dit kan gebeuren samen met een aanvraag of verlenging van het GMD, maar ook bij een andere raadpleging of huisbezoek.