Medisch afgevaardigden

Enkel na telefonische afspraak.

In geval van belangrijke nieuwe informatie kan hiervan afgeweken worden.